logo Club Nautic Estartit

L'Estartit

June 10, 11 and 12, 2022

XII Trofeu Clàssics Mare Nostrum - Copa d’Espanya de Vela Clàssica

Inscription

 • Declaration of Responsibility

  I agree that we will submit to ISAF's Rules of Sailing, the requirements of the RFEV, the rules of the class, the Race Announcement and the Race Instructions, as well as I admit the penalties that may be imposed and the other actions that can be taken under these rules, subject to appeals and revisions in them foreseen, as definitive decisions in any of the matters relating to those rules, accepting not submitting any of them to the knowledge of any court or tribunal.

  I acknowledge that as stated in Fundamental Rule 4 of the Regulation of Sailing Regattas: “The responsibility for a boat’s decision to participate in a race or to continue racing is hers alone” and I accept not to submit to any court or tribunal any matter related to such decision and its consequences.

  De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer sota la responsabilitat del CLUB NÀUTIC ESTARTIT amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació comercial i contractual, així com per l’enviament de comunicacions informatives, comercials o d’opinió per correu electrònic, SMS o per altres mitjans de comunicació ja siguin electrònics o en format paper, pel que les dades referents als mateixos seran utilitzades per a dur a terme aquestes comunicacions, i allò a l’empara de l’establert en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i a la llei 32/2003 de 3 de novembre General de Telecomunicacions. Li sol·licitem també autorització per a poder fer ús de les seves imatges en els diferents suports de comunicació tan electrònics com en format paper, amb finalitats divulgatives o comercials de les activitats que realitza el Club.

  Així mateix es dóna el consentiment al CLUB NÀUTIC ESTARTIT per a l’ús de la imatge del menor, si és el cas, (Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret de l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) tan als mitjans escrits com telemàtics que disposa per tal de fer difusió de l’entitat i de qualsevol activitat en què el menor pugui participar. En cas contrari ho comunicarà expressament per escrit als responsables de la secció esportiva.

  En compliment amb la normativa fiscal vigent, el CLUB NÀUTIC ESTARTIT, l’informa que les seves dades seran conservades durant el temps legalment establert i que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacte i actualitzada. És per això que el Club es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Li comuniquem que les seves dades podran ser cedides a tercers per tal de complir amb les finalitats anteriorment esmentades.

  D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal: Passeig Marítim, s/n 17258 L’Estartit o bé mitjançant el correu electrònic: dades@cnestartit.es

  A la vegada l’informem que pot contactar amb el Club, dirigint-se per escrit al correu electrònic info@cnestartit.es o al telèfon 972 751 402.

  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Organize

IMG Logos Organizadores

Collaborate

IMG Logos Colaboradores IMG Logos Colaboradores