logo Club Nautic Estartit

L'Estartit

15, 16 i 17 de juny de 2018

logo Club Nautic Estartit

Inscripció

  • Declaració de Responsabilitat

    Accepto sotmetrem a les Regles de Regata a Vela de la ISAF, a les prescripcions de la RFEV, a les regles de la classe, a l’Anunci de Regata i a les Instruccions de Regata, així com admeto les penalitzacions que em puguin ser imposades i altres accions que es puguin prendre a l’empara d’aquestes regles, supeditades a les apel·lacions i revisions en elles previstes, com decisions definitives en qualsevol dels assumptes relatius a aquelles regles, acceptant no sotmetre cap d’elles al coneixement de cap jutjat o tribunal.

    Reconec que tal com indica la Regla Fonamental 4 del Reglament de Regates a Vela, es de la meva exclusiva responsabilitat decidir si prenc o no la sortida o si continuo en la prova, i accepto no sotmetre a cap jutjat o tribunal qualsevol assumpte relatiu a tal decisió i a les seves conseqüències.

    DONO EL MEU CONSENTIMENT al Club Nàutic Estartit per a l’ús de la meva imatge, en les fotografies que el Club utilitzi per articles en revistes o butlletins del Club, a la web del Club, xarxes socials o fulls de publicitat de l’Àrea Esportiva (d’acord amb l’article 18.1 de la Constitució Espanyola que es regula a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, el dret a la intimitat personal i familiar, i el dret de la pròpia imatge). En cas contrari ho comunicaré expressament.

Organitza

IMG Logos Organizadores

Col·laboren

IMG Logos Colaboradores IMG Logos Colaboradores